Ventrilo

Ventrilo är ett Voice over IP-program (kan också förkortas VoIP) som är ett återkommande inslag i vissa filmer. Man använder det för att prata med andra över Internet. I filmer om ekonomi och pengar så kan det t.ex. användas när olika traders pratar med varandra.

Källa:
[1] http://www.ventrilo.com/
[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Ventrilo